Hoppa över meny

Kunderna

Vilka är kunderna? 

Kunderna i Wainikkas Innovationsbyrå kommer framförallt från privat sektor. Det är företag som behöver hjälp att ta tillvara sina icke materiella tillgångar såsom:

Är kunderna nöjda?

Wainikkas Innovationsbyrå genomförde hösten 2006 en kundundersökning. Undersökningen ställde bland annat frågor om kundnöjdhet.