Hoppa över meny

Företagets historia

Forskningsanknytning sedan 1996

I februari 1996 föll Christina Helgesson till sist för trycket. Hon skulle starta firma. Det hade varit flera som bedrivit påtryckningar om att de ville anlita Christina för olika uppdrag och de föredrog om hon hade firma. Christina startar firman som får namnet Juristfirman Christina Helgesson.

De följande åren bedrevs firman parallellt med Christinas arbete vid juridiska institutionen vid Stockholms universitet. Till de många kunderna hörde Borealis, ABB, Lagerlöf och Leman (numera Linklater), Advokatfirman Lindahl och Mediearbetsgivarna.

År 2000 disputerade Christina. Hon lämnade då också universitetet för att bli anställd av Medie- och Informationsarbetsgivarna (MIA - tidigare Mediearbetsgivarna). Firman för under denna tid en tynande tillvaro.

År 2002 gifte sig Christina och bytte efternamn till Wainikka. Hon blev också anställd av Svenskt Näringsliv som expert.

År 2005 slutade Christina på Svenskt Näringsliv för att prova lyckan som entreprenör. Firman bytte namn till Wainikkas Innovationsbyrå. Motivet var att Christina önskade ett namn som bättre speglade vad som var företagets fokus, nämligen innovationer i stort och smått. Det juridiska är svårt att komma från som juris doktor, så det behöver inte betonas i företagsnamnet.