Hoppa över meny

Utredningar

Om man inte vet vart man är på väg - hamnar man lätt någon annanstans

Det är viktigt för alla företag och organisationer att ha rätt beslutsunderlag. Det kan också vara svårt för någon internt att ta fram detta beslutsunderlag. Det som gör det svårt kan vara att det är problematiskt att avsätta tid, att rätt kompetens kan saknas och att det är svårt att se på sin egen verksamhet med "fräscha" ögon.

Det kan därför vara bra att be en utomstående konsult med rätt kompetens göra utredningen. Wainikkas Innovationsbyrå har de senaste åren gjort utredningar åt bland andra Krisberedskapsmyndigheten (om offentlighet och sekretess) och Medie- och Informationsarbetsgivarna (om upphovsrättsliga avtal).