Hoppa över meny

Nätverk

Man säjer, att ensam är fri, den frie lär vara den starke. Men du och jag blir ändå vi, och jorden får blommande marker, och nätterna skimrar av bloss, bara för oss…

Beppe Wolgers

Ett litet företag som Wainikkas Innovationsbyrå är självklart väldigt personberoende. Den som anlitar Wainikkas Innovationsbyrå är dock aldrig utlämnad till enbart kompetensen hos en person. Runt företaget finns ett stort nätverk.

Vid olika typer av uppdrag kan kunden lita på att Wainikkas Innovationsbyrå tar ett helhetsansvar för uppdraget. Ibland, självkart med kundens fulla kännedom, anlitas extern kompetens. Det kan handla om patentbyråer, HR experter, advokatbyråer, säkerhetsexperter och så vidare. Detta för att kunden alltid skall ha tillgång till bästa möjliga kompetens.