Hoppa över meny

Föredrag

Christina Wainikka genomför varje år ett stort antal föredrag. Föredragen har det gemensamt att de behandlar frågor om icke materiella tillgångar. En del föredrag är enskilda uppdrag - såsom vid ett årsmöte. Christina undervisar också och håller föreläsningar vid olika högskolor. Många föredrag är dock del av ett större arbete, såsom att höja medarbetarnas medvetenhet om betydelsen av företagens icke materiella tillgångar.

Under de senaste åren har Christina undervisat på bland annat följande högskolor: