Hoppa över meny

Wainikkas Innovationsbyrå & Wainikka Juridik

Wainikkas Innovationsbyrå

Det är många organisationer som har icke materiella tillgångar. Det kan handla om allt från anställdas kunskap till upphovsrättigheter. Det kan handla om allt från tjänstekoncept till företagshemligheter. Dessa tillgångar behöver tas tillvara för att inte helt gå förlorade.

Wainikkas Innovationsbyrå är till för dig som behöver en jurist som förstår dina affärer och samtidigt behöver en konsult som förstår de juridiska frågor du ställs inför.

Enkelt uttryckt handlar det om att använda juridik som strategiskt verktyg.

Wainikkas Innovationsbyrå drivs av jur dr Christina Wainikka i samarbete med maken jur kand Anders Wainikka

 

Wainikka Juridik

Eftersom Christina under våren 2018 tillträtt en anställning som immaterialrättslig expert på Svenskt Näringsliv har Anders Wainikka startat upp en egen verksamhet genom vilken han fortsätter hjälpa till inom området immaterialrättigheter, GDPR-frågor men även allmänna juridiska frågor.

Vid sidan av verksamheten undervisar Anders i bl a civilrätt, transportjuridik och immaterialrätt på Södertärns högskola samt i idrottsjuridik vid Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH).

Wainikka Juridik drivs av jur kand Anders Wainikka och med stöd av Christina Wainikka