Hoppa över meny

Wainikkas Innovationsbyrå

När du har icke materiella tillgångar!

Det är många organisationer som har icke materiella tillgångar. Det kan handla om allt från anställdas kunskap till upphovsrättigheter. Det kan handla om allt från tjänstekoncept till företagshemligheter. Dessa tillgångar behöver tas tillvara för att inte helt gå förlorade.

Wainikkas Innovationsbyrå är till för dig som behöver en jurist som förstår dina affärer och samtidigt behöver en konsult som förstår de juridiska frågor du ställs inför.

Enkelt uttryckt handlar det om att använda juridik som strategiskt verktyg